2002. január 2. - A Százak Tanácsának közleménye a keresztényellenes támadásokról

8 éve, ezen a napon…

…a szervezet közleményt ad ki: „A Százak Tanácsa határozottan tiltakozik az elmúlt évek rendkívül tudatos – sőt, szervezettnek látszó – kereszténységellenes támadásai ellen.” Szerintük a legsúlyosabbak a támadások közül a „templomok, temetők, kirablása, meggyalázása, a Regnum Marianum keresztjének ledöntése, ártatlan papok meggyilkolása, megvádolása”.

Amit azonban a legmegdöbbentőbbnek és legkirívóbbnak tartanak: „az a balliberális sajtókampány, mely Hegedűs Lóránt püspököt és családját érte az utóbbi hónapokban. A sajtó hangvétele, eszközei a legrosszabb Rákosi-diktatúra színvonalán voltak, s ízléstelenségben csúcspontjukat a 168 óra címlapján érték el 2001 decemberében.

Megdöbbenünk, hogy önmagukat az emberi jogok legnagyobb védelmezőinek tartó felelős személyek mélyen hallgatnak, vagy közreműködnek akkor, amikor köztiszteletben álló papok alapvető emberi jogait sárba tapossák, s a hívő állampolgárok millióinak hitét durván meggyalázzák.”

A Százak Tanácsa felhív minden jó szándékú, becsületes embert, „ítélje el e durva kereszténység-ellenes támadásokat. Felkérjük a törvényhozás, az igazságszolgáltatás felelősen gondolkozó képviselőit, ügyészeit, bíráit, hogy a jogállam törvényes eszközeivel védjék meg a papokat, az állampolgárok millióit s az egyházak szent helyeit a brutális támadásoktól.”

***

A Százak Tanácsa tagjai


A Százak Tanácsa későbbi rendezvényeiről és véleménynyilvánításaiból:

2004. december 9.
"A Haza minden előtt!" - Felhívás a nemzeti egység megteremtésére

„A SZÁZAK TANÁCSA Közhasznú Egyesület átérezve felelősségét a hazai és a nagyvilágban élő magyarság sorsa, fizikai, szellemi és lelki állapota iránt, kéri a Magyar Országgyűlésben helyet foglaló és parlamenten kívüli politikai pártok tagjait, a civil társadalmat képviselő szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, a vallási vezetőket, a tudomány, művészetek, az egyetemek képviselőit, a közszolgálatban tevékenykedőket, az alkotmánybíróság tagjait, az Európai Parlament magyar képviselőit, a polgármestereket, a munkaadók és munkáltatók képviseletét, különösen a szolidaritásra épülő szakszervezeteket, a sajtó munkatársait, minden városban és falun lakó magyart, fiatalokat és időseket - különösen az ország közjogi méltóságait: követeljük együtt, hogy országgyűlési képviselőink minden más feladatukat félretéve, sürgősséggel alkossanak törvényt a nemzeti összetartozásról, a magyar állampolgárság visszaadásáról.”
„A magyar állampolgárság visszaadása nemzettársainknak kötelességünk.”
„Teljesítését joggal várjuk el választott képviselőinktől, akiknek most kétharmados törvényt kell alkotnia. Nem januárban és nem március 15-re, hanem most azonnal, még szégyenünk hónapjában: 2004 Karácsonyáig névszerinti szavazással. Ha ezt nem teszik meg, nem tüntetik el arcunkról mielőbb a Káin-bélyeget - méltatlanok a népképviseletre.”
(Előzmény: a 2004. december 5-én volt a népszavazás a kettős állampolgárságról)

2005. január 5.
A Százak Tanácsa vitát rendez a fővárosi Kossuth Klubban a magyarországi médiahelyzetről. Tóta W. Árpád beszámolója az index.hu-n: Szalonzsidók.

2006. március hó
Meghatalmazás
Meghatalmazom és megbízom a Nemzeti Jogvédő Alapítványt (székhely: 3565 Tiszalúc, Kossuth tér 5., adószám: 18446081-1-05, képviseli: dr. Zétényi Zsolt kuratóriumi elnök), hogy szervezetem nevében és képviseletében minden jogszerű eljárást és jogorvoslatot igénybe vegyen, a döntéshozó személyeknél és szervezeteknél eljárjon a budapesti szovjet katonai emlékmű lebontása és más helyszínre való áthelyezése, továbbá ugyanezen a helyen a Magyar Szabadság és Függetlenség Emlékműve vagy más elnevezéssel a nemzeti méltóság megjelenítésére állítandó emlékmű állítása ügyében. Szükség esetére fenntartom ezen ügyekben az önálló, az alapítvány jognyilatkozatainak hatályát nem érintő nyilatkozattétel jogát.”


2006. december 14.
A Százak Tanácsa elutasítja az egészségügy radikális átalakítását.

„Jogsértő azért, mert a társadalombiztosítás törvényes szabályozását kormányzati szintre süllyeszti, lehetővé téve a több biztosítós rendszer bevezetését” – vélte dr. Bene Éva, kandidátus. A napidíjról, a vizitdíjról, a kórházi várólistákról azt állítják, az esélyegyenlőséget szüntetik meg.
A Százak Tanácsa által szervezett  Összefogás a betegellátásért című tanácskozáson részt vett a Magyar Orvosi Kamara elnöke is, aki szerint a reformra 10 éve vár a szakma, de ami most készül, sok veszélyt hordoz magában.
A szakmai és civil szervezetek egyetértettek abban, hogy a betegellátás, a hazai orvostársadalom jelene és jövője is veszélybe került.

2007. január 23.
Meghívó a Százak Tanácsának  100. ülésére – a kurucinfo honlapján.

2007. február 2.
„A Százak Tanácsa megismétli 2006 október ötödikei nyilatkozatát: miszerint csak az erkölcsileg súlyosan kompromittálódott kormány azonnali lemondásában, új választások kiírásában látja a békés megoldás lehetőségét. A mai napon Budapesten polgári engedetlenség kezdődött. Teremtsük meg a tisztességes állampolgárok nemzeti egységét! ’A Haza minden előtt!’” – írja közleményében Fekete Gyula, a Százak Tanácsa elnöke, Szijártó István titkár, valamint Bárdi László soros elnök.

(Az ok: Fideszes parlamenti és EP-képviselők, akik délelőtt 10 órakor a Parlament Felsőházi termében gyűltek össze, levonultak a téren lévő Kossuth-szoborhoz, ahol Szájer József EP-képviselő bejelentette, hogy polgári engedetlenségi akció keretében lebontják a Kossuth Lajos teret övező kordont és kerítést.
Képviselők, köztük Orbán Viktor pártelnök kisebb csoportokban nekiláttak a kordon bontásának. A téren szolgálatot teljesítő rendőrök nem avatkoztak közbe, meglepődve nézték a kerítést bontó képviselőket.
A rendőrök nem sokkal péntek déli 12 óra után a Néprajzi Múzeum előtt elkezdték visszaépíteni a kordonokat. Időközben az Árpád-sávos zászlókkal a helyszínre érkező demonstrálók létszáma folyamatosan nőtt, megpróbálták megakadályozni a kordonok visszaállítását, velük szemben azonban a rendőrök határozottan felléptek.
Este tíz órára körülbelül félezerre csökkent a demonstrálók száma. A demonstrálók a Parlament előtt álló egyik autó tetőcsomagtartóján kialakított alkalmi emelvényről beszédeket mondtak, a szónoklatok között zeneszámok szóltak.

2007. április
„MÁRCIUSI CHARTA

A Százak Tanácsa áprilisi közgyűlése egyhangúan fogadta el Csoóri Sándor márciusi levelének helyzetelemzését. A május 5.-én nyilvánosságra hozott Márciusi Charta az ország erkölcsi szellemi megújulásának szolgálatát vállalja. A csatlakozó aláírók között a Százak Tanácsa 25 tagja szerepel. Rajtuk kívül máris többen jelezték kapcsolódási szándékukat.”

Csoóri Sándor Márciusi levelét lásd itt.
A csatlakozók nevét meg itt.

2008. április 22.
Mit kíván a Magyar Nemzet – A megmaradás 12 pontja

1. A nemzetközi tőke előnyben részesítése helyett nemzeti érdekérvényesítést.
2. A vidék tudatos pusztításának a megszűntetését, a magyar föld védelmét.
3. A magzati élet védelmét.
4. A család és gyermekvédelem megteremtését: gyermekközpontú jövedelem-elosztást, családi adózást, családi nyugdíjrendszert.
5. Korrupció, csalás és hazugságmentes közéletet.
6. Vallás és erkölcsoktatást az elemi-, közép-, és felsőoktatásban.
7. Egészségtan oktatást az elemi-, közép-, és felsőoktatásban.
8. Egységes, kötelező társadalombiztosítást.
9. A magyar nyelv és kultúra törvényes védelmét.
10. Törvényben szabályozott média-egyensúlyt a frekvencia-elosztásban.
11. Új alkotmányt.
12. Állampolgárságot a határainkon kívül élő magyarok számára.

És a hely, ahol a kezdeményezés olvasható.

2009. február 21.
A Százak Tanácsa elnökségének állásfoglalása: Amit a kormány tesz, annak „már népirtás a neve”

„Kerek fél évszázad óta elégtelen a születésszám, az újratermelés főtörvénye nem teljesül, gyorsuló iramban vénül, pusztul a társadalom. A kommunistának, majd szocialistának és baloldalinak nevezett kormányok olyan jövedelemelosztást alakítottak ki, amely az életszínvonal jó kétszeres átlagával jutalmazza a társadalom pusztítóit, és nélkülözéssel, nyomorral sújtja az éltetőit, akik utódot szülnek, nevelnek mások helyett is – írja állásfoglalásában a Százak Tanácsa soros elnöksége.
A Százak Tanácsa azt javasolja a kormánynak… vegyenek példát szociális érzékenységből az ókori rabszolgatartókról, a középkori földesurakról, akik tisztában voltak vele, hogy a személyesen elvégzett munka természetbeni bérezését családra kell méretezni, tehát az asszony és a gyerekek — a jövő anyái és ’munkaerői’ — ellátására, felnevelésére is.
Az állásfoglalás szerint megvámolták, lopkodták a munkabér családot – a kontinuitást, a ’jövő beruházásait’ – illető részét, átsorolták a szociálpolitika alrovatába, a ’ha jut rá pénz’ gettójába. Hazug szóhasználattal mindmáig ’támogatásnak, segélynek, juttatásnak’ nevezik a munkabér elsikkasztott részének maradékát a hivatalosságok, ajándéknak csomagolva továbbítják a megrabolt gyermekes családoknak. A nemzet elpusztítására kialakult – vagy kialakított – érdekviszonyok fél évszázad óta emésztik a társadalom jövőjét, s a ’baloldalinak’ nevezett politika önnön meg nem született gyerekeivel, legyilkolt magzataival táplálja az országot – folytatódik a közlemény.
Most a kormány a pusztulás gyorsítására szánta el magát – írják –, noha idáig is jó kétszeres életszínvonal volt a prémium az élet továbbadását megtagadóknak, gyilkos élősködésük jutalmául, megemelik meglehet háromszorosára a családi pótlék megrablásával a gyermekes családokhoz képest a művi abortusz törzsvendégeinek, a sterilizáltaknak, az azonos nemű homoszexuális pároknak, az akaratlagos szingliknek, gyerekteleneknek az életszínvonalát. S ennek már népirtás a neve – jelenti ki a Százak Tanácsa soros elnökségének most kiadott állásfoglalása.”

2009. március 26.
A Százak Tanácsa támogatja a Civil Összefogás Fórum „Társadalmi szerződését”


(Összeállította: m. zs.)

красные деснаdab dmh dphкак вывести средства с олимп трейд